Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ ŘÁD + GDPR

školní řád výběr.doc

GDPR - ochrana osobních údajů

Mateřská škola přijala potřebná organizační a technická opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen GDPR).

     Téměř všechny osobní údaje vztahující se k dětem jsou zpracovány za účelem splnění právní povinnosti ( zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., č. 561/2004 Sb. a č 499/2004 Sb.) Dále jsou některé osobní údaje zpracovány v souladu s se článkem 6 GDPR.

     V případě, že ke zpracování není relevantní právní titul, obrátíme se na vás jako zákonné zástupce se žádostí o výslovný a informovaný souhlas subjektů údajů ( zpravidla v případě zpracování fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.). V této souvislosti má subjekt údajů právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě požadavku na uplatnění Vašich práv jako zákonných zástupců vždy kontaktujte vedení MŠ.